b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_forum-rad2.jpgII seminarium Rad Seniorów odbyło się 17 listopada w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe. Na tym ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów: Bożeny Laskowskiej, Elżbiety Wiśniewskiej i Małgorzaty Wilk. Obecna była także dyrektor OPS Wilanów Katarzyna Krupowicz-Kuzińska. Spotkanie było to znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i planów na kolejny rok działań związanych z realizacją polityki senioralnej Warszawy. O systemie wsparcia usług opiekuńczych, w tym pilotażu projektu dotyczącego teleopieki opowiadał Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Projektów i Pomocy Społecznej. O Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej, w którym jest miejsce także dla seniorów referowała Anna Michalak-Pawłowska - pełnocmocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. na takie tematy jak: współpraca rad seniorów, zdrowie, samodzielność, opieka, rady seniorów jako wsparcie osób starszych w kulturze i edukacji.