Czytaj więcej: II Seminarium Warszawskich...II seminarium Rad Seniorów odbyło się 17 listopada w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe. Na tym ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów: Bożeny Laskowskiej, Elżbiety Wiśniewskiej i Małgorzaty Wilk. Obecna była także dyrektor OPS Wilanów Katarzyna Krupowicz-Kuzińska. Spotkanie było to znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i planów na kolejny rok działań związanych z realizacją polityki senioralnej Warszawy. O systemie wsparcia usług opiekuńczych, w tym pilotażu projektu dotyczącego teleopieki opowiadał Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Projektów i Pomocy Społecznej. O Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej, w którym jest miejsce także dla seniorów referowała Anna Michalak-Pawłowska - pełnocmocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. na takie tematy jak: współpraca rad seniorów, zdrowie, samodzielność, opieka, rady seniorów jako wsparcie osób starszych w kulturze i edukacji.

Czytaj więcej: „W Wilanowie łączymy...Jedną z głównych atrakcji podczas otwarcia Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11  w dniu 9 września 2017 r. był piknik międzypokoleniowy pod nazwą „W Wilanowie łączymy pokolenia - spotkajmy się w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji”, który zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej. Jest to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Pomysłodawcami były seniorki działające na co dzień w Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów. Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji – w tym warsztaty kulinarne, czy plastyczne, Można było skorzystać z porad medycznych: lekarza dietetyka i specjalisty chorób zakaźnych. Policja informowała seniorów na temat zagrożeń wyłudzeń „na wnuczka”. Młodzież pomagała seniorom oswoić się z nowymi technologiami, uczyła m.in. podstaw obsługi komputera czy smartfona. Jednocześnie mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z ofertą Międzypokoleniowego Centrum Edukacji i wyrazić swoje oczekiwania na tzw. "Mapie pomysłów". 

Czytaj więcej: I Wilanowskie Forum SenioralneRozwój współpracy i wymiana doświadczeń między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów - taki był cel wyjątkowego spotkania, jakie miało miejsce 24 maja w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Inicjatorami I Wilanowskiego Forum Senioralnego była Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów i burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. W forum wzięli udział przedstawiciele instytucji z terenu Wilanowa, które współpracują z seniorami. Wśród nich są: Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, Parafialny Zespół Caritas w Powsinie, Fundacja Ecclesia Villanovensis, Stowarzyszenie „Mali bracia ubogich”, proboszczowie parafii wilanowskich i urzędnicy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i ciekawą dyskusję na temat rozwijania współpracy na rzecz wilanowskich seniorów.

17 marca w Centrum Kultury Wilanów odbyła się gala finałowa konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom, organizowanego przez Warszawską Radę Seniorów oraz stołeczny ratusz. To duży zaszczyt, że aż 4 zgłoszone miejsca z terenu Wilanowa otrzymały to wyróżnienie.
Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany jest w 5 kategoriach:

  1. publiczne instytucje obsługi mieszkańców - tutaj wyróżniono Urząd Dzielnicy Wilanów - już po raz drugi;
  2. sport i rekreacja;
  3. kultura, rozrywka, edukacja - certyfikaty otrzymały nasze placówki: Centrum Kultury Wilanów i Biblioteka Publiczna - obie po raz drugi;
  4. gastronomia - restauracje, kawiarnie, bary mleczne;
  5. zakłady opieki zdrowotnej, apteki - tutaj nagrodzono Przychodnię Lekarską nr 33 przy ul. Przyczółkowej 33.