I posiedzenie II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów. Spotkanie otworzył Burmistrz Dzielnicy, Ludwik Rakowski. Podczas posiedzenia Rada wybrała Prezydium w składzie:
pani Bożena Laskowska- Przewodnicząca,
pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca,
pan Jan Lewandowski –Wiceprzewodniczący,
pani Wiesława Rybarczyk- Sekretarz.

Przedstawicielem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów w Warszawskiej Radzie Seniorów została ponownie pani Elżbieta Wiśniewska. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 przedstawicieli mieszkańców i po jednym: Zarządu, Rady Dzielnicy, Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skład obecnej II kadencji Rady Seniorów:

Prezydium:

1.Pani Bożena Laskowska -Przewodnicząca
2. Pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca
3. Pan Jan Lewandowski - Wiceprzewodniczący
4. Pani Wiesława Rybarczyk - Sekretarz

Członkowie:

1.Pani Teresa Gałczyńska
2.Pani Jadwiga Krzemińska
3.Pani Teresa Orzełowska-Kołakowska
4.Pani Maria Podniesińska
5.Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7.Pani Danuta Zygańska
8. Pan Stanisław Gomółka
9. Pani Halina Myszkowska
10. Pan Grzegorz Piekuś
11.Pani Alicja Marczuk

b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AP_RSDW.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

XXII Posiedzenie Rady Seniorów


14 lutego br. odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady Seniorów I kadencji. Spotkanie było okazją do podsumowania trzyletniej pracy Rady. W posiedzeniu udział wziął Burmistrz Dzielnicy Wilanów, Ludwik Rakowski, który podziękował wszystkim jej członkom za zaangażowanie, entuzjazm i poświęcenie w realizacji działań na rzecz środowiska senioralnego w Wilanowie.

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_rada.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XXI posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_posiedzenie21.JPG

 

4 grudnia 2017 r. odbyło się XXI posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów. Problem „więźniów czwartego piętra” był ponownie głównym tematem (kontynuacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia).
Z uwagi na ważność problemu do dyskusji nad możliwościami jego rozwiązania zostali zaproszenie Radni Dzielnicy Wilanów mieszkujący na terenie SM Osiedle Wilanów.
W posiedzeniu udział wzięli Radni: Marcin Puchalski, Katarzyna Radzikowska, Sylwia Wachowska, Prezes SM Osiedle Wilanów Radosław Wiraszka oraz specjalista od wind pan Jacek Borewicz. (tekst: E. Wiśniewska).

 

  


XX posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_posiedzenie-10-2017.JPG

Rozpoznanie skali problemu tzw. „więźniów czwartego piętra” w Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów – to był główny temat XX posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów, które odbyło się w poniedziałek 16 października 2017r. Problem jest sygnalizowany przez mieszkańców i dostrzegany przez nas - tak informował zaproszonym na posiedzenie Prezes SM Osiedle Wilanów, Pan Radosław Wiraszka. Dyskutowano nad możliwością ułatwienia tej grupie mieszkańców możliwości wyjścia z ich mieszkań na zewnątrz. Prezes Radosław Wiraszka zadeklarował także daleko idącą chęć współpracy z radnymi Rady Seniorów w zakresie propagowania wśród mieszkańców Osiedla Wilanów możliwości korzystania z aktywności proponowanych w nowo otwartym Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. (tekst: E. Wiśniewska)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 22 z dnia 14 lutego 2018 r.

Protokół nr 21 z dnia 1 grudnia 2017 r.

Protokół nr 20 z dnia 16 października 2017 r.

Protokół nr 19 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Protokół nr 18 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Protokół nr 17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Protokół nr 16 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Protokół nr 15 z dnia 20 lutego 2017 r.

Protokół nr 14 z dnia 21 listopada 2016 r.

Protokół nr 13 z dnia 26 września 2016 r.

Protokół nr 12 z dnia 24 kwietnia 2016 r.

Protokół nr 12 z dnia 24 kwietnia 2016 r. - załącznik nr 1

Protokół nr 11 z dnia 23 maja 2016 r.

Protokół nr 10 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Protokół nr 9 z dnia 16 marca 2016 r.

Protokół nr 8 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Protokół nr 7 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Protokół nr 6 z dnia 4 listopada 2015 r.

Protokół nr 5 z dnia 4 września 2015 r.

Protokół nr 4 z dnia 8 lipca 2015 r.

Protokół nr 3 z dnia 27 maja 2015 r.

Protokół nr 2 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 1 z dnia 1 kwietnia 2015 r.