Komisja Rewizyjna

1. Piotr Mikucki – Przewodniczący
2. Przemysław Królicki – Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Gabriel
4. Paweł Kulka
5. Marcin Puchalski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.Rafał Krzyżanowski – Przewodniczący
2.Sylwia Wachowska – Wiceprzewodnicząca
3.Anna Drewniak
4.Katarzyna Radzikowska
5.Olga Skolimowska
6.Urszula Włodarska-Sęk


Komisja Inwestycji i Finansów

1.Marcin Puchalski – Przewodniczący
2.Rafał Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący
3.Piotr Mikucki – Wiceprzewodniczący
4.Anna Drewniak
5.Przemysław Królicki
6.Paweł Kulka
7.Tomasz Kuszłejko
8.Bożena Laskowska
9.Katarzyna Radzikowska
10.Ewa Sadowska
11.Anna Świderska
12.Urszula Włodarska-Sęk
13.Danuta Zygańska


Komisja Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego

1.Paweł Czarnecki – Przewodniczący
2.Urszula Włodarska-Sęk – Wiceprzewodnicząca
3.Anna Drewniak
4.Małgorzata Gabriel
5.Izabela Kopeć
6.Hubert Królak
7.Tomasz Kuszłejko
8.Katarzyna Radzikowska
9.Sylwia Wachowska


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

1.Przemysław Królicki – Przewodniczący
2.Małgorzata Gabriel – Wiceprzewodnicząca
3.Magdalena Grudzińska – Wiceprzewodnicząca
4.Paweł Czarnecki
5.Anna Drewniak
6.Paweł Kulka
7.Bożena Laskowska
8.Katarzyna Radzikowska
9.Urszula Włodarska-Sęk
10.Danuta Zygańska


Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

1.Anna Świderska – Przewodnicząca
2.Magdalena Grudzińska – Wiceprzewodnicząca
3.Piotr Mikucki
4.Hubert Królak
5.Danuta Zygańska


Komisja Edukacji i Wychowania

1.Olga Skolimowska – Przewodnicząca
2.Urszula Włodarska-Sęk – Wiceprzewodnicząca
3.Tomasz Kuszłejko
4.Ewa Sadowska
5.Danuta Zygańska


Komisja Kultury, Promocji i Sportu

1.Bożena Laskowska – Przewodnicząca
2.Izabela Kopeć – Wiceprzewodnicząca
3.Magdalena Grudzińska
4.Paweł Kulka
5.Piotr Mikucki
6.Ewa Sadowska


Komisja Mieszkaniowa

1.Anna Drewniak – Przewodnicząca
2.Paweł Czarnecki
3.Małgorzata Gabriel
4.Hubert Królak
5.Marcin Puchalski