Komisja Rewizyjna                                

1. Tomasz Kuszłejko – Przewodniczący
2. Przemysław Królicki
3. Jarosław Kilijanek
4. Rafał Krzyżanowski
5. Marcin Puchalski
6. Sylwia Wachowska

Komisja Budżetu i Finansów

1. Joanna Cyrul – Przewodnicząca
2. Marcin Puchalski – Wiceprzewodniczący
3. Anna Drewniak
4. Tomasz Kuszłejko
5. Bożena Laskowska   
6. Dominik Szeląg
7. Joanna Szubińska-Piszczek
8. Danuta Zygańska   

 Komisja Inwestycji i Infrastruktury

1. Aleksander Świętochowski – Przewodniczący
2. Stanisław Orzeł – Wiceprzewodniczący
3. Adam Bieniek
4. Anna Drewniak
5. Jarosław Kilijanek
6. Hubert Królak
7. Przemysław Królicki
8. Rafał Krzyżanowski
9. Bożena Laskowska   
10. Piotr Mikucki
11. Marcin Puchalski
12. Katarzyna Radzikowska
13. Joanna Szubińska-Piszczek
14. Sylwia Wachowska
15. Danuta Zygańska


Komisja Strategii i Planowania Przestrzennego  

1. Przemysław Królicki – Przewodniczący
2. Sylwia Wachowska – Wiceprzewodnicząca
3. Adam Bieniek
4. Joanna Cyrul
5. Anna Drewniak
6. Jarosław Kilijanek
7. Rafała Krzyżanowski
8. Bożena Laskowska
9. Piotr Mikucki
10. Stanisław Orzeł
11.Marcin Puchalski
12. Katarzyna Radzikowska
13. Dominik Szeląg
14. Joanna Szubińska-Piszczek
15. Aleksander Świętochowski
16. Anna Świderska
17. Danuta Zygańska

 

Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Anna Świderska – Przewodnicząca
2. Tomasz Kuszłejko – Wiceprzewodniczący
3. Adam Bieniek
4. Anna Drewniak
5. Jarosław Kilijanek
6. Hubert Królak
7. Bożena Laskowska
8. Olga Skolimowska
9. Joanna Szubińska-Piszczek
10. Sylwia Wachowska
11. Danuta Zygańska
 

Komisja Edukacji i Wychowania

1. Olga Skolimowska – Przewodnicząca  
2. Hubert Królak
3. Tomasz Kuszłejko
4. Bożena Laskowska   
5. Stanisław Orzeł
6. Joanna Szubińska-Piszczek
7. Anna Świderska
8. Sylwia Wachowska
9. Danuta Zygańska   

 

Komisja  Sportu, Rekreacji i Turystyki

1. Rafał Krzyżanowski – Przewodniczący
2. Joanna Kinastowska – Wiceprzewodnicząca
3. Jarosław Kilijanek
4. Olga Skolimowska  
5. Joanna Szubińska-Piszczek
 

Komisja Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego

1. Piotr Mikucki - Przewodniczący
2. Joanna Kinastowska - Wiceprzewodnicząca
3. Joanna Cyrul
4. Hubert Królak
5. Bożena Laskowska   
6. Olga Skolimowska
7. Joanna Szubińska-Piszczek
8. Danuta Zygańska   


Komisja  Środowiska, Ekologii i Rolnictwa                                                                       


1. Katarzyna Radzikowska - Przewodnicząca
2. Piotr Mikucki - Wiceprzewodniczący
3. Anna Drewniak
4. Joanna Kinastowska
5. Przemysław Królicki
6. Tomasz Kuszłejko  
7. Bożena Laskowska
8. Dominik Szeląg
9. Joanna Szubińska-Piszczek

 

Komisja Mieszkaniowa

1. Anna Drewniak - Przewodnicząca
2. Adam Bieniek
3. Przemysław Królicki
4. Rafał Krzyżanowski
5. Jarosław Kilijanek