Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy będą nieczynne.
Jednocześnie informujemy, że punkty czynne będą w dniu 7 grudnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Punkt prowadzony przez NGO – 8:00 – 12:00
Punkt adwokacko – radcowski – 12:00 – 16:00

 

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poniżej przedstawiamy aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców m.st. Warszawy.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców m.st. Warszawy - link

Lista będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

 

INFORMACJE I ZAPISY DO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POD NUMEREM TELEFONU 19115

 

logo_19115.jpg

W Wilanowie, w jednej lokalizacji,  działają dwa punkty. Ich siedzibą jest parter budynku A Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ulicy Klimczaka 2, lokal nr 4. Adwokat i radcowie prawni udzielają porad codziennie w dniach i godzinach określonych w poniższym harmonogramie.

Wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2019 r.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie  http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna