Informacje na temat wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Koordynator ds. organizacji wyborów w Dzielnicy Wilanów.

 

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – siedziba, skład, terminy dyżurów 

 

UWAGA! ZMIANA GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA. 

Uprzejmie informujemy, że w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. w znacznej mierze uległy zmianie siedziby lokali wyborczych.

SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ

wyszukiwarka obwodów i siedzib lokali wyborczych

mapa Dzielnicy Wilanów z podziałem na okręgi wyborcze

- granice obwodów i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wilanów

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na załączonym druku.

 

 

  • Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. należy dokonywać do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Franciszka Klimczaka 2 w pok. 103 (I piętro), tel. 22 443 50 52.

Zgłoszenia będą przyjmowane na formularzach zgodnych z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej wyborom.