Klub Radnych "Koalicji Obywatelskiej"

 1. Królak Hubert - Przewodniczący
 2. Królicki Przemysław - Wiceprzewodniczący
 3. Puchalski Marcin - Wiceprzewodniczący
 4. Czarnecki Paweł
 5. Grudzińska Magdalena
 6. Krzyżanowski Rafał
 7. Laskowska Bożena
 8. Mikucki Piotr
 9. Sadowska Ewa
 10. Skolimowska Olga
 11. Świderska Anna
 12. Włodarska-Sęk Urszula
 13. Zygańska Danuta