Od lipca 2014 roku miasto stołeczne Warszawa realizuje projekt pn.: "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.


www.adaptcity.pl

Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/jak-przygotowa-si-na-zmiany-klimatu-0

http://mapa.um.warszawa.pl