Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.