1. Zawiadomienia dotyczące postępowań w sprawie decyzji środowiskowych są dostępne na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w zakładce - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod linkiem

  2. Urząd m.st. Warszawy prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w tym o wszystkich złożonych wnioskach i wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach korzystając z Ekoportalu - aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu.
    Karty informacyjne o dokumentach środowiskowych znajdują się pod adresem https://wykaz.ekoportal.pl