Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP razem z kalendarzem wyborczym

Zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – uzupełnienie składu komisji

 1. Urząd Dzielnicy Wilanów prowadzi zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w charakterze uzupełnienia. Dotyczy to sytuacji, gdy komitety wyborcze nie zgłoszą odpowiedniej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, skład komisji będzie uzupełniany o osoby, które zgłosiły się do Urzędu Dzielnicy Wilanów.
 2. Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która:
  • jest obywatelem polskim,
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 4. Członkom obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności w następującej wysokości:
  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

 5. Druk zgłoszenia dostępny jest TUTAJ, a także w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Wydziale Organizacyjnym – pok. 103 (I p.), tel. 22 443 50 52. Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 8:00-16:00 w ww. pokoju.

 

 

Załączniki:
Download this file (Zgloszenie_do_okw_-_Prezydent_RP.doc)Zgloszenie_do_okw_-_Prezydent_RP.doc[ ]49 kB