zdjęcie - Danuta ZygańskaW Radzie Dzielnicy Wilanów jest czwartą kadencję. Kandydowała w okręgu wyborczym nr 3 z listy KW Platforma Obywatelska RP. Otrzymała 360 głosów. Wykształcenie: średnie – pomaturalne. Stan cywilny: mężatka, dwóch synów. 

Wieloletni Ławnik w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa – Wydział Spraw Rodzinnych.

Wolny czas poświęca pracy na rzecz lokalnej społeczności, kieruje się dobrem i troską mieszkańców, wyznaje zasadę „ bycie radnym to służba mieszkańcom”.

Zainteresowania: prawo cywilne, prawo administracyjne, sport, teatr.

Kontakt do radnej: tel. 660 794 202,

 

Komisje Rady

Kluby Radnych