Termin składania ofert:

15.10.2021 r. do godziny 16.00

Termin realizacji:

15 grudnia 2021 r.