Wszystkie materiały znajdują się pod tym linkiem:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/qDD5BHb9woayHdR

  1. Projekt będący opisem przedmiotu zamówienia
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy

Termin składania ofert do 31.01.2022 r. do godz. 14:00