Część I - Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie – bez ogrodzenia

Część II - Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie – ogrodzenia

Postępowanie nr 35/WIR/2017

Termin składania ofert: do 23.08.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 23.08.2017 r. o godz. 12:15

Wadium do Cz. I zamówienia - 15 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu35WIR2017.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu35WIR2017.docx[Ogłoszenie_o_zamowieniu35WIR2017]48 kB
Download this file (SIWZ 35WIR2017.docx)SIWZ 35WIR2017.docx[SIWZ 35WIR2017]225 kB
Download this file (Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I.zip)Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I.zip[[Zal.10A_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. I]24288 kB
Download this file (Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II.zip)Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II.zip[Zal.10B_do_SIWZ_Dok. projektowe_ogrodzenia_Cz. II]1047 kB
Download this file (WYKAZ MAT. I URZADZ. _PLAC ZABAW 1.xls)WYKAZ MAT. I URZADZ. _PLAC ZABAW 1.xls[WYKAZ MAT. I URZĄDZ. _PLAC ZABAW 1]86 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]419 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty_Cz. I_Tabela.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty_Cz. I_Tabela.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty_Cz. I_Tabela]429 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_oferty_Cz.I_Uzasadnienie.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty_Cz.I_Uzasadnienie.pdf[Informacja_o_wyborze_oferty_Cz.I_Uzasadnienie]2061 kB
Download this file (informacja_odrzucenie_oferty_uniewaznienie_postepowania_cz. II.pdf)informacja_odrzucenie_oferty_uniewaznienie_postepowania_cz. II.pdf[Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu Cz. II postępowania]1245 kB