32/WZN/2017 

Sprzątanie  części wspólnych budynków mieszkalnych i  użytkowych wraz z terenem zewnętrznym, będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.08.2017 godz. 10:00

Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej: 28.08.2017 r. godz. 11:00 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1422 kB
Download this file (Wniosek_wraz_z_zalacznikami.zip)Wniosek_wraz_z_zalacznikami.zip[Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej z załącznikami]9015 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji.pdf)Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji.pdf[Informacja_o_wyborze_w_trybie_licytacji]323 kB