Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów

Część I - Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów

Część II - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów

Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 33/WOŚ/2017

Termin składania ofert: do 26.09. 2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 26.09.2017 r. o godz. 12:15

 

Wadium:

Cz. I zamówienia - 30.000,00 zł

Cz. II zamówienia - 20.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_2017-OJS160-330552-pl]172 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami.zip)SIWZ_z_zalacznikami.zip[SIWZ_z_zalacznikami]758 kB
Download this file (Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567-pl.pdf)Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567-pl.pdf[Zmiana ogloszenia opublik 2017-OJS164-338567]76 kB
Download this file (Wyjasnienia_oraz_zmiana_SIWZ_29.08.pdf)Wyjasnienia_oraz_zmiana_SIWZ_29.08.pdf[Wyjasnienie_oraz_zmiana_SIWZ_29.08]993 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_12.09.2017.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_12.09.2017.pdf[Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.09.2017]799 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_33WOŚ2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_33WOŚ2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_33_WOŚ_2017]627 kB
Download this file (Info_o_wyborze_CZ_II_z_uzasadnieniem.pdf)Info_o_wyborze_CZ_II_z_uzasadnieniem.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część II zamówienia z uzasadnieniem]3179 kB
Download this file (Informacja_o_uniewaznieniu_Cz._I_zamówienia.pdf)Informacja_o_uniewaznieniu_Cz._I_zamówienia.pdf[Informacja_o_uniewaznieniu_Cz._I_zamówienia]810 kB