Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości

dwóch boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i ul. Worobczuka w Warszawie.

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 

Postępowanie nr  50/WKU/2017

 

Termin składania ofert: do 28.11.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_50_WKU_2017.zip)SIWZ_50_WKU_2017.zip[SIWZ_50_WKU_2017]298 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017]3056 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]331 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty.pdf)Info_o_wyborze_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]708 kB