Ochrona fizyczna osób i mienia:

CZĘŚĆ 1 – obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,

CZĘŚĆ 2 – obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie.

Postępowanie nr  1/WZN/2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h w związku z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zakończone aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert: do 30.01.2018 r. do godz. 12:00

Wadium CZĘŚĆ 1: 4.000,00 zł

Wadium CZĘŚĆ 2: 3.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]4124 kB
Download this file (SIWZ_1_WZN_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_1_WZN_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 1/WZN/2018 z załącznikami]452 kB
Download this file (Info_z_otwarcia.pdf)Info_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia ofert]655 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CZ_2.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CZ_2.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część 2 zamówienia]571 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Cz_1.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Cz_1.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część 1 zamówienia]585 kB
Download this file (Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Cz_1_i_2.pdf)Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Cz_1_i_2.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część 1 i 2 ]307 kB