Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 20/WOW/2019

 

Termin składania ofert: do 05.07.2019 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 05.07.2019 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 1.000,00 zł

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_20_WIR_2019.zip)SIWZ_20_WIR_2019.zip[SIWZ_20_WIR_2019]401 kB
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 20/WOW/2019]13219 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]333 kB
Download this file (Info_o_wyborze.pdf)Info_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]419 kB