Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na części dla zadania pn.:

Część I Remont drogi gminnej ul. Jabłonowskiego od ul. Lentza w kierunku północnym długość ok. 285mb. w Wilanowie. 

Część II Remont drogi gminnej ul. Kieślowskiego na odcinku od ronda z ul. Klimczaka do al. Wilanowskiej długość około 365mb. w Wilanowie.

Część III Remont drogi gminnej ul. Rotmistrzowskiej na odcinku od ul. Kosiarzy
do ul. Obornickiej długości 265mb.

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 23/WIR/2019

 

Termin składania ofert: do 08.07.2019 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 08.07.2019 r. o godz. 10:15

brak wadium

Załączniki:
Download this file (SIWZ_23_WIR_2019_z_zalacznikami.zip)SIWZ_23_WIR_2019_z_zalacznikami.zip[SIWZ_23_WIR_2019_z_zalacznikami]929 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_23WIR2019.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_23WIR2019.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_23WIR2019]9803 kB
Download this file (Wyjaśnienie SIWZ03.07.2019.pdf)Wyjaśnienie SIWZ03.07.2019.pdf[Wyjaśnienie SIWZ03.07.2019]360 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert_23_WIR_2019.pdf)Informacje z otwarcia ofert_23_WIR_2019.pdf[Informacje z otwarcia ofert_23_WIR_2019]680 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]1434 kB