Sprzątanie obiektów administrowanych przez Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej 

 Postępowanie nr 26/WZN/2019

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania: do 02.08.2019 r. do godz. 10:00

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]297 kB
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu nr 578351.docx)Ogłoszenie o zamówieniu nr 578351.docx[Ogłoszenie o zamówieniu ]50 kB
Download this file (wniosek_26_WZN_2019_z_zalacznikami.zip)wniosek_26_WZN_2019_z_zalacznikami.zip[Wniosek 26/WZN/2019 z załącznikami]3719 kB
Download this file (Info_o_Wykonawcach.pdf)Info_o_Wykonawcach.pdf[Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej ]329 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty_Wykonawcy_w_trybie_licytacji_elektronicznej.pdf)Info_o_wyborze_oferty_Wykonawcy_w_trybie_licytacji_elektronicznej.pdf[Informacja o wyborze oferty Wykonawcy w trybie licytacji elektronicznej]328 kB