Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i ul. Worobczuka 8 w Warszawie 

 POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie nr  28/WKU/2019

Termin składania ofert: do 30.08.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.08.2019 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]280 kB
Download this file (SIWZ_28_WKU_2019_z_zalacznikami.zip)SIWZ_28_WKU_2019_z_zalacznikami.zip[SIWZ 28/WKU/2019 z załącznikami]409 kB
Download this file (Informacja_z_otwracia_ofert.pdf)Informacja_z_otwracia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]344 kB
Download this file (Info_o_unieważnieniu.pdf)Info_o_unieważnieniu.pdf[Informacja o unieważnieniu]419 kB