Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123

i Worobczuka 8 w Warszawie 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE - POWTÓRZONE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h w związku z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

Postępowanie nr  30/WKU/2019

Termin składania ofert: do 09.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2019 r. o godz. 10:15

 brak wadium

Załączniki:
Download this file (SIWZ_30_WKU_2019.zip)SIWZ_30_WKU_2019.zip[SIWZ_30_WKU_2019]419 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_30WKU2019]4347 kB
Download this file (Wyjasnienia_i_zmiana_SIWZ.pdf)Wyjasnienia_i_zmiana_SIWZ.pdf[Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ 04.09.2019]773 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwracia ofert]352 kB
Download this file (Informacja o unieważnieniu.pdf)Informacja o unieważnieniu.pdf[Informacja o unieważnieniu]324 kB