Utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Wilanów

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szacowana wartość zamówienia: 843 229,48

Postępowanie nr 29/WOŚ/2019

 

Termin składania ofert: do 16.09.2019 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 16.09.2019 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 20 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_29WOS2019.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_29WOS2019.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_29_WOS_2019]14269 kB
Download this file (SIWZ_29_WOS_2019.zip)SIWZ_29_WOS_2019.zip[SIWZ_29_WOS_2019]410 kB
Download this file (Wyjasnienie SIWZ_11.09.2019.pdf)Wyjasnienie SIWZ_11.09.2019.pdf[Wyjasnienie SIWZ_11.09.2019]607 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]322 kB
Download this file (Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf)Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf[Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania]802 kB