Projekt budowy drogi gminnej ul. Flatta na odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda  do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 4/WIR/2020

 

Termin składania ofert: do 11.02.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 11.02.2020 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_4_WIR_2020_z_zalacznikami.zip)SIWZ_4_WIR_2020_z_zalacznikami.zip[SIWZ 4 WIR 2020 z zalącznikami]402 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_4WIR2020.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_4WIR2020.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 4/WIR/2020]9129 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia.pdf)Informacja_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia ofert]405 kB
Download this file (Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert.pdf)Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert.pdf[Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert]390 kB
Download this file (informacja o wyborze - tabela.pdf)informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]484 kB