ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. RZODKIEWKI W WARSZAWIE

“WEGE PARK”

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 2/WOŚ/2020

 

Termin składania ofert: do 26.02.2020 r. do godz. 12:00   do 28.02.2020 r.  do godz. 12:00

Termin składania ofert : do 02.03.2020 r. do godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert: 26.02.2020 r. o godz. 12:15  28.02.2020 r. o godz. 12.15 

Termin otwarcia ofert : 02.03.2020 r. o godz. 12:15

Termin składania ofert : do 28.02.2020 r. do godz. 12:00  do 02.03.2020 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert : 28.02.2020 r. o godz. 12:15  02.03.2020 r. o godz. 12:15

 

WADIUM : 5 000 zł

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_2WOŚ2020.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_2WOŚ2020.pdf[Ogłoszenie o zamowieniu 2/WOŚ/2020]462 kB
Download this file (SIWZ_2_WOŚ_2020_z_załacznikami.zip)SIWZ_2_WOŚ_2020_z_załacznikami.zip[SIWZ z załacznikami 2/WOŚ/2020]23943 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]210 kB
Download this file (Zmiana i wyjaśnienie SIWZ.pdf)Zmiana i wyjaśnienie SIWZ.pdf[Zmiana i wyjaśnienie SIWZ]674 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2]208 kB
Download this file (Zmiana i wyjaśnienie SIWZ 24.02.2020.pdf)Zmiana i wyjaśnienie SIWZ 24.02.2020.pdf[Zmiana i wyjaśnienie SIWZ 24.02.2020]1805 kB
Download this file (Załącznik_nr_1A_ZMIANA_kosztorys_ofertowy.xlsx)Załącznik_nr_1A_ZMIANA_kosztorys_ofertowy.xlsx[UWAGA ZMIANA Kosztorys Ofertowy]15 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwracia ofert]547 kB
Download this file (Info_o_wyborze.pdf)Info_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]619 kB