Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 3/WOŚ/2020

 

Wartość szacunkowa zamówienia:  1 369 385,26 zł co stanowi równowartość  320 751,71 Euro przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Termin składania ofert: do 16.03. 2020 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 16.03.2020 r. o godz. 12:15

 

Wadium 39 000,00 zł

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:  https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/11772/details

gdzie znajdują się Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami 

Załączniki:
Download this file (Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]574 kB