Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

 Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie 6/WIR/2020

 

Termin składania ofert: do 09.03.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 09.03.2020 r. o godz. 10:15

 

     brak wadium

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu 6_WIR_2020.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu 6_WIR_2020.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 6/WIR/2020]7024 kB
Download this file (SIWZ_6_WIR_2020.zip)SIWZ_6_WIR_2020.zip[SIWZ 6/WIR/2020 z załącznikami]335 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]376 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty]484 kB