Dostawa mebli w ramach pierwszego wyposażenia
Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie: Część I, II i III.

 Postępowanie nr 12/WIR/2020

Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 214 000 euro

 Termin składania ofert: do 22.06. 2020 r. do godz. 12:00 23.06. 2020 r. do godz. 12:00

                                                                 Termin otwarcia ofert: 22.06.2020 r. o godz. 12:15  23.06. 2020 r. do godz. 12:15                                                                  

Wadium Część I: 15 000,00 zł

Wadium Część II: 1 000,00 zł

Wadium Część III:  10 000,00 zł

 

Uwaga - Zmiana formularzy cenowych do Części I i III zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:  

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/14556/details

gdzie znajdują się Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami