DOKUMENTACJA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dalej, którego przedmiotem jest:

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach:

Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII;

Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 14/WOŚ/2020

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 15.06.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.06.2020 r. o godz. 10:15

 

 

 

 


Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamowieniu_14WOŚ2020.pdf)Ogłoszenie o zamowieniu_14WOŚ2020.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_14WOS2020]549 kB
Download this file (WNIOSEK_A_o dopuszczenie do udziału w postępowaniu_Cz_I.zip)WNIOSEK_A_o dopuszczenie do udziału w postępowaniu_Cz_I.zip[WNIOSEK_A_o dopuszczenie do udziału w postępowaniu_Cz_I]205 kB
Download this file (WNIOSEK_B_o dopuszczenie do udziału w postępowaniu_Cz_II.zip)WNIOSEK_B_o dopuszczenie do udziału w postępowaniu_Cz_II.zip[WNIOSEK_B_o dopuszczenie do udziału w postępowaniu_Cz_II]181 kB
Download this file (Informacje z otwarcia Wniosków.pdf)Informacje z otwarcia Wniosków.pdf[Informacje z otwarcia Wniosków]386 kB
Download this file (Cz_I_informacja o wyborze oferty.pdf)Cz_I_informacja o wyborze oferty.pdf[Cz_I_informacja o wyborze oferty]312 kB
Download this file (Cz_II_informacja o wyborze oferty.pdf)Cz_II_informacja o wyborze oferty.pdf[Cz_II_informacja o wyborze oferty]334 kB