Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu

w obiektach boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 i Worobczuka 8 w Warszawie 

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 

Postępowanie nr  22/WKU/2020

 

Termin składania ofert: do 04.09.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 04.09.2020 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]120 kB
Download this file (SIWZ_22_WKU_2020.zip)SIWZ_22_WKU_2020.zip[SIWZ z załącznikami]387 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]59 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]83 kB