Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022

Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

 

Postępowanie nr 19/WOŚ/2020

 

Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 214 000 euro

Część I:  624 643,59 euro

Część II:  243 195,32 euro

  

Termin składania ofert: do 06.10. 2020 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r. o godz. 12:15

        

Wadium Część I: 50 000,00 zł

Wadium Część II: 25  000,00 zł

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/17082/details