Wykonanie zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik przy ul. Sytej 123  wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 25/WIR/2020

 

Termin składania ofert: 02.10.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02.10.2020 r. o godz. 10:15

 

Termin składania ofert: 06.10.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r. o godz. 10:15

 

Termin składania ofert: 07.10.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.10.2020 r. o godz. 10:15

 

Termin składania ofert: 08.10.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 08.10.2020 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_25_WIR_2020_Zadaszenie Orlika.zip)SIWZ_25_WIR_2020_Zadaszenie Orlika.zip[SIWZ_25_WIR_2020_Zadaszenie Orlika]1054 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_do_Program_funkcjonalno-użytkowy.zip)Zalacznik_nr_6_do_Program_funkcjonalno-użytkowy.zip[Zalacznik_nr_6_do_Program_funkcjonalno-użytkowy_PFU]2701 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_Wzór_umowy_z zal.zip)Zalacznik_nr_7_Wzór_umowy_z zal.zip[Zalacznik_nr_7_Wzór_umowy_z zal]164 kB
Download this file (Ogłoszenie o zam._nr 585911.pdf)Ogłoszenie o zam._nr 585911.pdf[Ogłoszenie o zamowieniu_nr 585911]403 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin]184 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_25_09_2020.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_25_09_2020.pdf[Zmiana_treści_SIWZ_z_25_09_2020]61 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 30.09.2020.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 30.09.2020.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 30.09.2020]185 kB
Download this file (Wyjasnienia_oraz zmiana_tresci_SIWZ_z_30_09_2020.pdf)Wyjasnienia_oraz zmiana_tresci_SIWZ_z_30_09_2020.pdf[Wyjasnienia_oraz zmiana_tresci_SIWZ_z_30_09_2020]1618 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 01.10.2020 r..pdf)Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 01.10.2020 r..pdf[Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 01.10.2020 r.]196 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_01_10_2020.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_01_10_2020.pdf[Zmiana_tresci_SIWZ_z_01_10_2020]67 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]59 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty - tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty - tabela]123 kB