Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Klimczaka na terenie

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 26/WIR/2020

 

Termin składania ofert: 23.10.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 23.10.2020 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_26_WIR_2020]1143 kB
Download this file (SIWZ_z_załącznikami_26_WIR_2020.zip)SIWZ_z_załącznikami_26_WIR_2020.zip[SIWZ_z_załącznikami_26_WIR_2020]23566 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]63 kB
Download this file (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]126 kB