Utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych i sprawnościowych oraz drobnych form architektury na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 35/WOŚ/2020

 

Termin składania ofert: do 17.11.2020 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 17.11.2020 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu nr 608163.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 608163.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu nr 608163]2034 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_35_WOS_2020.zip)SIWZ_z_zalacznikami_35_WOS_2020.zip[SIWZ_z_zalacznikami_35_WOS_2020]294 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]56 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty.pdf)Info_o_wyborze_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]104 kB