Postępowanie pn. Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projektu z budżetu obywatelskiego

pn. „Trzepak XXI wieku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego wykonaniem.”- nr 10/WIR/2021 

prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace.

 

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/29923/details