Ochrona fizyczna osób i mienia obiektów

przy ul. Kolegiackiej 3, ul. Przyczółkowej 27a i ul. Radosnej 11 w Warszawie. 

Postępowanie nr 18/WZN/2021

Termin składania ofert: do 07.07.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.07.2021 r. o godz. 10:15

Termin składania ofert: do 05.07.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.07.2021 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/32327/details