Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:

Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII

Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej

 

Postępowanie nr 16/WOŚ/2021

Termin składania ofert: do 07.07.2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 07.07.2021 r. o godz. 11:15

Wejście na platformę następuje poprzez link:  https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/32438/details