Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022
w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 17/WOW/2021

 

Termin składania ofert: do 14.07.2021 r. do godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 14.07.2021 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/32701/details