Budowa kotłowni z wewnętrzną instalacją gazu na działce ewidencyjnej nr 18
z obrębu 1-06-81, przy ul. Przyczółkowej 58 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych

Postępowanie nr 21/WIR/2021

Termin składania ofert: do 03.08.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.08.2021 r. o godz. 10:15

 Wejście na platformę następuje poprzez link: 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/34405/details