Postępowanie na usługi społeczne pn. Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 i Worobczuka 8 w Warszawie  - nr 20/WKU/2021 prowadzone jest z wykorzystaniem platformy

Marketplanet https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/34433/details