Ochrona osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie

 wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych

Postępowanie nr 24/WAG/2021

Termin składania ofert: do 13.08.2021 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.08.2021 r. o godz. 12:15

 WADIUM: 10.000,00 zł

 Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/35973/details