Termin składania ofert: do 15.11.2021 r. do godz. 12:00

 Termin otwarcia ofert: 15.11.2021 r. o godz. 12:15

 

 Wszelkie informacje dotyczące postępowania na platformie – wejście następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/43634/details