Termin składania ofert : do 04.02.2022 r. do godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert : 04.02.2021 r.godz. 10:15

 Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/50520/details