Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII
Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej

Termin składania ofert : do 24.05.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 24.05.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/60663/details