Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż kwota 130 000 złotych

Postępowanie nr 16/WAG/2022

Termin składania ofert: do 01.06.2022 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 01.06.2022 r. o godz. 12:15

WADIUM: 10.000,00 zł

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/61339/details