Termin składania ofert : do 23.06.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 23.06.2022 r. o godz. 10:15

Termin składania ofert : do 27.06.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 27.06.2022 r. o godz. 10:15


Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/63215/details