Termin składania ofert: do 23.06.2022 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.06.2022 r. o godz. 10:15

Termin składania ofert: do 27.06.2022 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.06.2022 r. o godz. 10:15

Termin składania ofert: do 28.06.2022 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2022 r. o godz. 10:15

 

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/63220/details